Τοποθεσία

Μυλογιάννη 2 , ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ Ηρακλείου (Τ.Ε.Ι)

Ηράκλειο Κρήτης , Τ.Κ: 71410